เมียนมาไฟเขียวใช้ “ไทยบาท-จ๊าดเมียนมา” ในการค้าชายแดน

  • You are here: Magazine News » News » เมียนมาไฟเขียวใช้ “ไทยบาท-จ๊าดเมียนมา” ในการค้าชายแดน

ธนาคารกลางเมียนมาประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ยอมรับการใช้สกุลเงินบาทของไทย และเงินจ๊าดของเมียนมาเมียนมา ชำระเงินโดยตรงสำหรับการค้า บริเวณพรมแดนไทยกับเมียนมา

การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคี การอำนวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า การเกื้อหนุนการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ และการส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการรวมกลุ่มทางการเงินของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

ทั้งนี้ แถลงการณ์ของธนาคารกลางเมียนมาระบุว่า บรรดาผู้ค้าขายตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา จะได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีสกุลเงินบาท ณ ธนาคารที่กำหนด

สถิติของกระทรวงพาณิชย์เมียนมาระบุว่า เมียนมาทำการค้ากับไทย บริเวณจุดผ่านแดน 7 แห่ง ได้แก่ ท่าขี้เหล็ก เมียวดี เกาะสอง มะริด ทิกิ มุต่อง และซิตตเว โดยมีเมืองเมียวดีเป็นด่านพรมแดนแห่งสำคัญ